Strona główna Informacje Ogłoszenia Przetargi  

Realizacja VII edycji projektu systemowego "Aktywność to szansa na przyszłość"

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu realizuje VII edycję projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia osób zagrożonych marginalizacją poprzez zwiększenie ich potencjału społeczno-zawodowego.
Cele szczegółowe projektu to:

  • nabycie umiejętności przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych,
  • zwiększenie samodzielności, samooceny i wiary we własne możliwości oraz poprawa kondycji psychicznej
  • zwiększenie udziału w życiu społecznym
  • zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy osób mających możliwość podjęcia zatrudnienia
  • nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych osób mających możliwość podjęcia zatrudnienia.

Projekt jest skierowany do klientów OPS-u korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, nadużywania alkoholu.

Najnowsze informacje
Wieczerza Wigilijna Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-12-19

Wigilia świąt Bożego Narodzenia to w tradycji chrześcijańskiej dzień poprzedzający Boże Narodzenie, kończący okres adwentu. Dla większości z nas to najpiękniejszy wieczór w roku, pełen magii i radości ze spotkania z bliskimi osobami. W ten wyjątkowy czas oczekiwania na święta w dniu 17 grudnia br. w Resaturacji „Zamkowa” w Siewierzu, na zaproszenia Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu Pani Marii Wylon odbyła się wieczerza wigilijna...

Zakończenie realizacji VII edycji projektu systemowego "Aktywność to szansa na przyszłość" 2015-07-24

W czerwcu 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu zakończył realizację VII edycji projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja działań w ramach VII edycji projektu systemowego "Aktywność to szansa na przyszłość" 2015-06-22

Projekt systemowy „Aktywność to szansa na przyszłość” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W miesiacu maju br. w ramach zadania 1 Aktywna Integracja 24 uczestników projektu systemowego ukończyło Warsztaty artytstyczne z wykonywania biżuterii z elementami decoupage...

< wszystkie informacje >
Ostatnie ogłoszenia
Program "AS - Aktywny Senior" 2015-10-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, że Starostwo Powiatowe w Będzinie realizuje program „AS – Aktywny Senior” na lata 2014 – 2018. Mieszkańcy Powiatu Będzińskiego, którzy ukończyli 60 rok życia mogą otrzymać kartę „AS – Aktywny Senior”. Posiadacze karty mają możliwość korzystania z ulg i zniżek u partnerów programu tj. z sanatoriów, zakładów opieki zdrowotnej, zakładów rehabilitacji, usług szewskich, restauracji, kawiarni, optyka, zegarmistrza, salonów fryzjerskich i urody, księgarni i wielu innych.

< wszystkie ogłoszenia >
Ostatnie ogłoszenia o przetargach
Zapytanie ofertowe - dostawa wielofunkcyjnej kolorowej drukarki laserowej 2016-04-08

Przedmiot zamówienia: Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: kolorową laserową drukarkę z automatycznym drukowaniem dwustronnym w ilości 1 szt. zgodnie ze specyfikacją w załączniku nr 2. Całość oferowanego przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania elementów używanych...

< wszystkie przetargi >
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Godziny pracy ośrodka
Dane kontaktowe
Wykaz pracowników
Jak dojechać
Statut
Strategia Rozwiązywanie Problemów
Akty prawne
Świadczenia Rodzinne
Wzory formularzy do pobrania
Grupa wsparcia
Pomoc społeczna
Zadania PCPR
VII EDYCJA PROJEKTU 2014
O projekcie
VI EDYCJA PROJEKTU 2013
O projekcie
V EDYCJA PROJEKTU 2012
O projekcie
NABÓR W WOLNE STANOWISKA
Ogłoszenia o naborze
Lista kandydatów
Wyniki naboru
Formularze do pobrania
IV EDYCJA PROJEKTU 2011
O projekcie
III EDYCJA PROJEKTU 2010
O projekcie
Informacje ogólne
Harmonogramy dyżurów i spotkań
Materiały promocyjne
II EDYCJA PROJEKTU 2009
O projekcie
Informacje ogólne
Kursy zawodowe
Harmonogramy dyżurów i spotkań
Zdjęcia
Materiały promocyjne
I EDYCJA PROJEKTU 2008
O projekcie
INNE STRONY INTERNETOWE
Europejski Fundusz Społeczny
Klub integracji Społecznej
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
MPiPS
ROPS Katowice
Sejm RP
Panel administracyjny
Licznik odwiedzin: 30459
Copyright © 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu