Strona główna Informacje Ogłoszenia Przetargi  
Informujemy, że z dniem 1 lutego 2019 roku ulegają zmianie godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu na następujące:

Poniedziałek od 7:30 do 15:30
Wtorek od 7:30 do 17:00
Środa od 7:30 do 15:30
Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 14:00Realizacja VII edycji projektu systemowego "Aktywność to szansa na przyszłość"

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

W okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu realizuje VII edycję projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia osób zagrożonych marginalizacją poprzez zwiększenie ich potencjału społeczno-zawodowego.
Cele szczegółowe projektu to:

  • nabycie umiejętności przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych,
  • zwiększenie samodzielności, samooceny i wiary we własne możliwości oraz poprawa kondycji psychicznej
  • zwiększenie udziału w życiu społecznym
  • zwiększenie aktywności zawodowej i nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy osób mających możliwość podjęcia zatrudnienia
  • nabycie, podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych osób mających możliwość podjęcia zatrudnienia.

Projekt jest skierowany do klientów OPS-u korzystających z pomocy społecznej zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, nadużywania alkoholu.

Najnowsze informacje
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie NIEBIESKA LINIA 2017-01-04

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA" oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie...

Wieczerza Wigilijna Ośrodka Pomocy Społecznej 2015-12-19

Wigilia świąt Bożego Narodzenia to w tradycji chrześcijańskiej dzień poprzedzający Boże Narodzenie, kończący okres adwentu. Dla większości z nas to najpiękniejszy wieczór w roku, pełen magii i radości ze spotkania z bliskimi osobami. W ten wyjątkowy czas oczekiwania na święta w dniu 17 grudnia br. w Resaturacji „Zamkowa” w Siewierzu, na zaproszenia Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Siewierzu Pani Marii Wylon odbyła się wieczerza wigilijna...

Zakończenie realizacji VII edycji projektu systemowego "Aktywność to szansa na przyszłość" 2015-07-24

W czerwcu 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu zakończył realizację VII edycji projektu systemowego „Aktywność to szansa na przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

< wszystkie informacje >
Ostatnie ogłoszenia
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym 2019-02-05

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego pod nazwą: Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym

< wszystkie ogłoszenia >
Ostatnie ogłoszenia o przetargach
Zapytanie ofertowe - dostawa wielofunkcyjnej kolorowej drukarki laserowej 2016-04-08

Przedmiot zamówienia: Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: kolorową laserową drukarkę z automatycznym drukowaniem dwustronnym w ilości 1 szt. zgodnie ze specyfikacją w załączniku nr 2. Całość oferowanego przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania elementów używanych...

< wszystkie przetargi >
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Godziny pracy ośrodka
Dane kontaktowe
Wykaz pracowników
Jak dojechać
Strategia Rozwiązywanie Problemów
Akty prawne
Świadczenia Rodzinne
Grupa wsparcia
Pomoc społeczna
Zadania PCPR
VII EDYCJA PROJEKTU 2014
O projekcie
VI EDYCJA PROJEKTU 2013
O projekcie
V EDYCJA PROJEKTU 2012
O projekcie
NABÓR W WOLNE STANOWISKA
Ogłoszenia o naborze
Lista kandydatów
Wyniki naboru
Formularze do pobrania
IV EDYCJA PROJEKTU 2011
O projekcie
III EDYCJA PROJEKTU 2010
O projekcie
Informacje ogólne
Harmonogramy dyżurów i spotkań
Materiały promocyjne
II EDYCJA PROJEKTU 2009
O projekcie
Informacje ogólne
Kursy zawodowe
Harmonogramy dyżurów i spotkań
Zdjęcia
Materiały promocyjne
I EDYCJA PROJEKTU 2008
O projekcie
INNE STRONY INTERNETOWE
Europejski Fundusz Społeczny
Klub integracji Społecznej
Urząd Miasta i Gminy Siewierz
MPiPS
ROPS Katowice
Sejm RP
Panel administracyjny
Licznik odwiedzin: 52363
Copyright © 2010 Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu