Strona główna Informacje Ogłoszenia Przetargi  

OgłoszeniaZnaleziono 38 ogłoszeń, strona 1 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>

Baza teleadresowa podmiotów przeciwdziałających przemocy w rodzinie 2016 2016-08-15

Baza teleadresowa podmiotów przeciwdziałających przemocy w rodzinie 2016...


Program "AS - Aktywny Senior" 2015-10-28

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, że Starostwo Powiatowe w Będzinie realizuje program „AS – Aktywny Senior” na lata 2014 – 2018. Mieszkańcy Powiatu Będzińskiego, którzy ukończyli 60 rok życia mogą otrzymać kartę „AS – Aktywny Senior”. Posiadacze karty mają możliwość korzystania z ulg i zniżek u partnerów programu tj. z sanatoriów, zakładów opieki zdrowotnej, zakładów rehabilitacji, usług szewskich, restauracji, kawiarni, optyka, zegarmistrza, salonów fryzjerskich i urody, księgarni i wielu innych.


Pomoc Państwa w zakresie dożywiania 2015-10-01

W ramach realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ustanowionego Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, że świadczy pomoc dzieciom i młodzieży w okresie nauki szkolnej w formie zakupu jednego gorącego posiłku w szkole lub przedszkolu. Pomoc w postaci sfinansowania posiłków może zostać udzielona..


Informacja w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 2015-09-30

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, opublikowanym dnia 29 lipca 2015 r. w Dzienniku Ustaw, poz. 1058, od dnia 1 października 2015r. wzrastają kryteria dochodowe z pomocy społecznej


Program Pomocy Dzieciom - stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym 2015-03-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siewierzu informuje, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi, które na skutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym (wymagają wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych), mogą ubiegać się o stypendium Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.


strona 1 z 8
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  -  >>>

Licznik odwiedzin: