Strona główna Informacje Ogłoszenia Przetargi  

PrzetargiZnaleziono 46 przetargi, strona 1 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>

Zapytanie ofertowe - dostawa wielofunkcyjnej kolorowej drukarki laserowej 2016-04-08

Przedmiot zamówienia: Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: kolorową laserową drukarkę z automatycznym drukowaniem dwustronnym w ilości 1 szt. zgodnie ze specyfikacją w załączniku nr 2. Całość oferowanego przedmiotu zamówienia musi być fabrycznie nowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania elementów używanych...


Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług cateringowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu oraz Zespołu Szkół w Brudzowicach 2015-12-10

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług cateringowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu oraz Zespołu Szkół w Brudzowicach. Przez usługę cateringu rozumie się przygotowywanie posiłków złożonych z zupy, drugiego dania oraz napoju (kompot, herbata, woda mineralna, sok) oraz ich dostarczenie do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Siewierzu Zespołu Szkół w Brudzowicach.


Zapytanie ofertowe - Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami  psychicznymi dla mężczyzny 2015-12-10

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Ogólny zakres wykonywanych czynności: uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, a zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach.


Zapytanie ofertowe - Transport artykułów spożywczych wraz z załadunkiem i rozładunkiem w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2015 2015-06-22

Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ośrodek Pomocy Społecznej jako Organizacja Partnerska Lokalna zwany dalej "Zamawiający" uczestniczy w realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) – Podprogram 2015. Celem PO PŻ jest zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej...


Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego 2015-05-07

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz monitorem, myszką i klawiaturą, w ilości 4 zestawów, zgodnie ze specyfikacją w załączniku nr 2. Cały zestaw wraz z podzespołami musi być fabrycznie nowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości oferowania elementów używanych.


strona 1 z 10
<<<  -  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  -  >>>

Licznik odwiedzin: